XXL Gallery

Name Artwork: XXL Gallery
Artist: Diversen
Location: Heerlen
Year: 2014-2021

De ‘XXL-Gallery’ werd gerealiseerd in de wijk Heerlerbaan die in 2018 precies 100 jaar oud werd.

In totaal acht werken van internationale allure zijn aangebracht op “canvassen” van 36 meter hoog en 13 meter breed (zie het totaaloverzicht onderaan deze pagina). Dat gebeurde in samenwerking met de Britse gerenommeerde Street Art-curator en antropoloog Rafael Schacter (auteur van o.a. de standaardwerken ‘World Atlas of Street Art’ & ‘Street to Studio’).

Kwaliteit boven kwantiteit
Rafael Schacter ontwikkelde het ‘De-Growth/Re-growth/Be-growth’ concept dat de basis vormde voor deze reusachtige ambitie. Het concept kwam tot stand na vele gesprekken met bewoners en diverse professionals zoals leden van het bestuur van de stichting Street Art en onderzoeker Maurice Hermans. Het concept heeft zijn grondslag in het idee dat kwaliteit de voorkeur heeft boven kwantiteit, met als doel om leefbaarheid in een stad te verhogen ten tijde van krimp en crisis, en om het gesprek te voeren over wat er al is en het vinden van nieuwe betekenis in deze situatie.

De kunstwerken brengen op een nieuwe manier verbinding tot stand tussen bewoners en hun omgeving, tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de kunstwerken zelf, waardoor ze anders naar hun situatie en de leefomgeving kijken.

Aanleiding voor dit project
De aanleiding voor dit project was een eerder gerealiseerd project aan de Heerlerbaan, in de Peter Schunckstraat, door kunstenaar Hendrik Beikirch. Dit was de eerste XXL mural op deze locatie.The “XXL Gallery” was realized in the Heerlerbaan neighborhood, which turned exactly 100 years old in 2018.

A total of eight works of international stature were realized on “canvases” 36 meters high and 13 meters wide. This was done in collaboration with the British renowned Street Art curator and anthropologist Rafael Schacter (author of the standard works “World Atlas of Street Art” & “Street to Studio”, among others).

Rafael Schacter developed the “De-Growth/Re-growth/Be-growth” concept that formed the basis for this gargantuan ambition. The concept came about after many conversations with residents and various professionals such as members of the board of the Street Art Foundation and researcher Maurice Hermans. The concept has its foundation in the idea that quality is preferable to quantity, with the goal of increasing livability in a city at a time of shrinkage and crisis, and to have the conversation about what is already there and finding renewed meaning in this situation.

The artworks create a new way of connecting residents with their surroundings, between residents themselves, and between residents and the artworks themselves, causing them to look differently at their situation and the living environment.

Reason for this project

The reason for this project was a previously realized project on Heerlerbaan, in the Peter Schunckstraat, by artist Hendrik Beikirch. This was the first XXL mural at this location.

XXL Gallery overzicht