Mural XXL – Eltono

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Eltono
Location: Peter Schunckstraat, Flat IV, Heerlen
Year: 2020

Eltono is een Franse kunstenaar met een aanzienlijke staat van dienst die geboren werd in een van de Parijse voorsteden. Zijn werk wordt beïnvloed door zijn graffiti verleden. Zijn gevoeligheid voor wat er om hem heen gebeurt en zijn kennis van de aard van de straat – haar grillen en onvoorspelbaarheid – zijn zijn belangrijkste instrumenten bij het maken van zijn werken.

Bij deze opdracht ontwikkelde Eltono een app om bewoners direct invloed te kunnen laten hebben op het ontwerp dat hij wilde uitvoeren. Elke bewoner van het flatgebouw waar hij zijn mural wilde maken, kon kiezen uit vorm en kleur van een enkel segment. Er zijn net zoveel segmenten als er bewoners van de flat zijn.

Daarmee werd elke bewoner eigenaar van een deel van de schildering en de gemeenschap eigenaar van het geheel. Op die manier smeedt hij vanuit de inbreng van de bewoners een geheel dat aansluit bij het concept van Schacter. Dat gaat uit van het vormen van groei en van zowel de maakbaarheid van de eigen omgeving als de onmogelijkheid daartoe. In dit werk is in ieder geval het stadium van de eigen inbreng en de daarmee gepaard gaande groei gevisualiseerd.

Website Eltono
Eltono is a French artist with a considerable track record who was born in one of the Paris suburbs. Zijn werk wordt beïnvloed door zijn graffiti verleden. His sensitivity to what is happening around him and his knowledge of the nature of the street – its vagaries and unpredictability – are his main tools in creating his works.

For this commission, Eltono developed an app to allow residents to directly influence the design he wanted to implement. Elke bewoner van het flatgebouw, waar hij zijn mural wilde maken, kon kiezen uit vorm en kleur van een enkel segment. There are as many segments as there are residents of the apartment.

Thus, each resident became the owner of a part of the mural and the community the owner of the whole. In this way, from the residents’ input, he forged a whole that is consistent with Schacter’s concept. Dat gaat uit van het vormen van groei en van zowel de maakbaarheid van de eigen omgeving als de onmogelijkheid daartoe. In any case, this work visualizes the stage of one’s own contribution and the growth that accompanies it.