Mural XXL – Isaac Tin Wei Lin

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Isaac Tin Wei Lin
Location: Peter Schunckstraat, Flat III, Heerlen
Year: 2018

De uit Boston (VS) afkomstige kunstenaar werkt vanuit een ritmisch en regelmatig abstract vormenpatroon dat volledig en in één keer uit de hand wordt aangebracht. Gezien de schaal waarop dat gebeurt en de mechanisch precieze indruk die het werk wekt, maakt dat deze XXL mural heel bijzonder.

De kleurentheorie bepaalt hoe Isaac Tin Wei Lin kleuren begrijpt en gebruikt. Voor zijn muurschildering koos hij primaire kleuren rood, blauw en geel, en wit en zwart om zijn fundamentele aanpak een startpunt te geven. Zijn stijl is improviserend en herhalend. Conceptueel verkent zijn werk constructie en deconstructie. Om heden en (onze) toekomst te begrijpen, moet het verleden erkend worden.

Zijn abstracte vormen zijn als stukken die op elkaar zijn gestapeld en delen vertegenwoordigen die kunnen worden samengevoegd om iets nieuws en anders te vormen. Elke abstracte vorm/verfstreek maakt deel uit van een groter geheel.

Website Isaac Tin Wei Lin
The artist from Boston, USA, works from a rhythmic and regular abstract pattern of forms that is applied completely and in one go from the hand. Given the scale at which this is done and the mechanically precise impression created by the work, this makes this XXL mural very special.

Color theory determines how Isaac Tin Wei Lin understands and uses colors. For his mural, he chose primary colors red, blue and yellow, and white and black to give his fundamental approach a starting point. His style is improvisational and repetitive. Conceptually, his work explores construction and deconstruction. To understand present and (our) future, the past must be acknowledged.

His abstract forms are like pieces stacked on top of each other representing parts that can be put together to form something new and different. Each abstract form/paint stroke is part of a larger whole.