East Harbour ” perseverance” – Hendrik ECB Beikirch

Name Artwork: East Harbour “perseverance”
Artist: Hendrik ECB Beikirch
Location: Peter Schunckstraat Heerlen
Year: 2014

Beikirch staat bekend om zijn karakteristieke portretten, gemaakt in zwart-wit met schilderachtige toets op enorm formaat. De poëtische portretten zijn vaak gebaseerd op mensen uit de omgeving of mensen die hij tijdens zijn vele reizen rond de wereld tegen komt en fotografeert. De druipende techniek, waardoor enkele verf druppels naar beneden lijken te lopen, is een onderscheidend kenmerk van veel van zijn werken. Maar zelfs deze wazige effecten kunnen de realistische intensiteit niet opheffen.

Het resultaat is een machtig werk geworden dat door vele omwonenden inmiddels omarmd is. Tijdens het maakproces werd er toegekeken met een gezonde mix van nieuwsgierigheid en scepticisme. Nu is het portret één geworden met de wijk. Sterker nog: de bewoners hebben het als banier gekozen voor het 100-jarig bestaan van de wijk– een grote eer voor ons project en teken dat werkelijke kwaliteit niet alleen gewaardeerd wordt maar ook in bredere zin inspirerend werkt. Daarbij geeft elke bewoner zijn of haar eigen interpretatie. Met trots laten bewoners foto’s zien die ze tijdens het proces hebben genomen van ‘hun’ mural.

Het werk van Beikirch heeft precies dat neergezet wat hoogwaardige kunst in de publieke ruimte teweeg zou kunnen brengen of versterken: het zich bewust worden van de leefomgeving en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. ECB Hendrik Beikirch behoort tot de absolute wereldtop. Zijn werk in Heerlen verscheen al op de cover van het XXL-standaardwerk over Street Art, gepubliceerd door Claudia Walde (Thames & Hudson).

Website BeikirchBeikirch is known for his characteristic portraits, created in black and white with painterly touch in a huge format. The poetic portraits are often based on local people or people he encounters and photographs during his many travels around the world. The dripping technique, which makes single paint droplets appear to run downhill, is a distinctive feature of many of his works. But even these blurry effects cannot override the realistic intensity.

The result has become a powerful work that has now been embraced by many local residents. During the creation process, people watched with a healthy mix of curiosity and skepticism. Now the portrait has become one with the neighborhood. In fact, the residents have chosen it as a banner for the 100th anniversary of the neighborhood-a great honor for our project and sign that true quality is not only appreciated but also inspiring in a broader sense. In doing so, each resident gives his or her own interpretation. With pride, residents show pictures they took of “their” mural during the process.

Beikirch’s work has established exactly what high-quality art in public space could bring about or enhance: raising awareness of the environment and promoting civic engagement and social cohesion. ECB Hendrik Beikirch is among the absolute best in the world. His work in Heerlen already appeared on the cover of the XXL standard work on Street Art, published by Claudia Walde (Thames & Hudson).