Mural XXL – Tamara Djurovicaka Hyuro

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Tamara Djurovicaka Hyuro
Location: Peter Schunckstraat, Flat III, Heerlen
Year: 2018

Twee jaar nadat Tamara Djurovicaka Hyuro haar mural in Heerlen maakte is zij helaas ongeneeslijk ziek veel te jong overleden. Het verklaart wellicht de intense manier en de koortsachtigheid waarmee de van oorsprong Argentijnse maar in Spanje levende kunstenares werkte. Haar muurschildering is ontegenzeggelijk die met de meeste respons bij de bewoners.

Herkenbaar maar ook mystiek. De anonieme vrouwfiguur draagt een kruik alsof het een kind is (verwijzend naar de dichtbijgelegen voormalige Vroedvrouwenschool, die van grote betekenis is geweest voor heel Limburg). De “Romeinse” kruik is naar Japans gebruik met goud gelijmd nadat deze gebroken was, verwijzend naar de lange en heftige regionale geschiedenis van Romeins verleden, mijnindustrie, neergang en transitie. Boeiend is om te zien dat juist deze mural tot veel eigen interpretaties van de bewoners leidde.


Two years after Tamara Djurovicaka Hyuro created her mural in Heerlen, she unfortunately died incurably ill far too young. It perhaps explains the intense manner and feverishness with which the artist, originally from Argentina but living in Spain, worked. Her mural is undeniably the one with the most response from the residents.

Recognizable but also mystical. The anonymous female figure carries a jug as if it were a child (referring to the nearby former Midwife School, which was of great significance for all of Limburg). Following Japanese custom, the “Roman” jug is glued with gold after it was broken, referring to the long and fierce regional history of Roman past, mining industry, decline and transition. It is fascinating to see that this very mural led to many of the residents’ own interpretations.