Mural XXL – Morgan Blair

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Morgan Blair
Location: Peter Schunckstraat, Flat II, Heerlen
Year: 2019

De Amerikaanse Morgan Blair haalt inspiratie voor haar werk uit het grenzeloze archief van het internet, Claymation-video’s, het Photoshop-dambord en het alledaagse afval. quasi-abstracte schilderijen gaan over digitale esthetiek.

Haar werken hebben vaak onregelmatige vormen, gecomponeerd in ruwe, beeldhouwachtige samenstellingen. In dit geval gebruikte ze een geblurd en extreem uitvergrote videostill waarmee ze verleden, heden en toekomst in elkaar lijkt te laten overlopen. Waar de oorspronkelijke videostill voor stond is niet belangrijk meer .

De figuren die zij op die manier gebruikt zijn omgetoverd tot een abstract geheel.  Door deze werkwijze ontstaat een nieuwe ruwe configuratie die zij zich geheel eigen maakt.

Website Morgan Blair
American Morgan Blair draws inspiration for her work from the boundless archive of the Internet, Claymation videos, the Photoshop checkerboard and everyday trash. quasi-abstract paintings are about digital aesthetics.

Her works often have irregular shapes, composed in crude, sculptural compositions. In this case, she used a blurred and extremely magnified video still with which she seems to blend past, present and future. What the original video still stood for is no longer important. The figures she uses in this way are transformed into an abstract entity.

This working method creates a new raw configuration that she makes entirely her own.