Mural XXL – Aryz

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Aryz
Location: Peter Schunckstraat, Flat II, Heerlen
Year: 2019

De uit Barcelona afkomstige Aryz staat bekend om zijn grootschalige muurschilderingen. Over het algemeen stellen zijn muurschilderingen mensen of dieren voor in zowel surrealistische als gedempte kleuren. Deze mural markeert een moment in zijn oeuvre dat zijn handschrift veranderde van een sombere waterverfachtige techniek naar een kleurrijke. Nog steeds figuratief, maar zeker abstracter.

Aryz vindt inspiratie in alles wat hem omringt, zo ook hier. De mural van Hyuro op deze locatie inspireerde hem tot een visueel antwoord: zijn vrouwenfiguur houdt een “plumeau” boven haar hoofd die zij doormidden breekt alsof ze haar rolpatroon, de lokale geschiedenis, de regionale structuur problemen wil doorbreken.

Aryz is een zeer invloedrijke figuur over de hele wereld. Zijn aanwezigheid heeft diverse barrières helpen doorbreken en heeft hem een plek bij de allerbesten opgeleverd. Hij heeft geschilderd in verschillende delen van Europa en op andere plaatsen in de wereld, zoals de VS, Venezuela, Japan, China en Marokko.

Website Aryz
Barcelona-based Aryz is known for his large-scale murals. Generally, his murals depict people or animals in both surrealistic and muted colors. This mural marks a moment in his oeuvre when his handwriting changed from a somber watercolor-like technique to a colorful one. Still figurative, but definitely more abstract.
Aryz finds inspiration in everything that surrounds him, including here. Hyuro’s mural at this location inspired a visual response: his female figure holds a “feather duster” over her head that she breaks in half as if to break her gender roles, local history, regional structure problems.
Aryz is a highly influential figure around the world. His presence has helped break several barriers and earned him a place among the very best. He has painted in various parts of Europe and other places around the world, such as the U.S., Venezuela, Japan, China and Morocco.