Ode aan de arbeider – Super A

Name Artwork:  Ode aan de arbeider
Artist: Super A
Location: Spoorsingel 46, Heerlen
Year: 2015

Super A (Stephan Thelen, Goes, NL) is een multidisciplinair kunstenaar. Na een opleiding tot huis- en reclameschilder ging hij zich academisch bekwamen aan het Grafisch Lyceum van Rotterdam om nadien aan de slag te gaan bij een decorstudio. Daar maakte hij vooral wandschilderingen en driedimensionale installaties en in het verlengde van zijn professie is hij inmiddels ook een begaafd street artist gebleken.

Deze door hem gemaakte mural was een cadeau van de vakbeweging FNV aan Heerlen, omdat ze 50 jaar na de mijnsluiting en in het Jaar van de Mijnen iets wilde bijdragen.

Handen ineen, samen voor een sociale maatschappij, dat heeft kunstenaar Super A verbeeld. Op de spaken van het grote wiel van de liftschacht, waarin de koempels tot een halve eeuw geleden dagelijks de gang naar beneden maakten, zijn de hedendaagse exponenten afgebeeld van de strijd voor een sociale maatschappij. Er gloort licht, de koempel op de gevel kijkt hoopvol omhoog, de toekomst tegemoet, bijgestraald door het licht van zijn kenmerkende ‘petlamp’.

Oud-mijnwerkers, zogenaamde koempels,  waaronder zelfs een 99-jarige, waren uitgenodigd bij de presentatie. De mural aan de Spoorsingel is inmiddels niet meer te zien, omdat het pand gesloopt is.

Andere werken van Super A: The Compass, On the Waterfront, Pinata en samen met Collin van der Sluijs Koolpiet.

Website Super A


Super A (Stephan Thelen, Goes, NL) is a multidisciplinary artist. After training as a house and advertising painter, he went on to gain academic qualifications at the Grafisch Lyceum in Rotterdam before starting work at a set studio. There, he mainly made murals and three-dimensional installations and, as an extension of his profession, he has since also turned out to be a gifted street artist.

The mural he created was a gift from the FNV trade union movement to Heerlen, because it wanted to contribute something 50 years after the mine closure and in the Year of Mines.
Joining hands, together for a social society, is what artist Super A depicted. On the spokes of the big wheel of the lift shaft, in which the cowpokes made the daily descent until half a century ago, contemporary exponents of the struggle for a social society are depicted. Light is shining, the cowpuncher on the facade looks up hopefully, facing the future, axed by the light of his distinctive ‘cap lamp’.

Former miners, including even a 99-year-old, were invited to the presentation. The mural on Spoorsingel can now no longer be seen, as the building has been demolished.

Other works by Super A: The Compass, On the Waterfront, Pinata and, together with Collin van der Sluijs Koolpiet.