Koolpiet – Super A en Collin vd Sluijs

Name Artwork:  Koolpiet
Artist: Super A en Collin van der Sluijs
Location: Honigmannstraat 2, Heerlen
Year: 2013

Super A en Collin van der Sluijs, beiden afkomstig uit Goes, werkten voor dit project samen.

Heerlen is het centrum van de voormalige Oostelijke Mijnstreek waar de kolenindustrie voor welvaart zorgde. De mural is een verwijzing naar het ondergrondse werk van de “koelpieten”, de mijnwerkers. Om te waarschuwen voor brandbaar mijngas en giftig koolstofmonoxide gas namen mijnwerkers kanaries mee naar beneden. Deze gingen namelijk al bij kleine beetjes gas letterlijk van hun stokje. De beeltenis in zijn geheel refereert aan een gasmasker.

De mural is een hommage aan dit roemruchte stadsverleden en wordt ook door de oudere inwoners erg gewaardeerd. Deze mural won in 2016 de Dutch Street Art Award in de categorie Wonderwall.

Andere werken van Super A: The CompassOn the WaterfrontPinata en Ode aan de arbeider.


Super A and Collin van der Sluis, both from Goes, worked together for this project.

Heerlen is the centre of the former Eastern Mining Area where the coal industry brought prosperity. The mural is a reference to the underground work of the “coolies”, the miners. To warn of flammable mine gas and toxic carbon monoxide gas, miners took canaries down with them. These, in fact, literally went off their feet at even small amounts of gas. The image as a whole refers to a gas mask.

The mural pays homage to this illustrious city past and is also much appreciated by the older inhabitants. In 2016, this mural won the Dutch Street Art Award in the Wonderwall category.

Other works by Super A: The CompassOn the WaterfrontPinata and Ode aan de arbeider.