Migration – Pablo Delgado

Name Artwork:  Migration
Artist: Pablo Delgado
Location: Diverse locaties
Year: 2017

De in Londen woonachtige Mexicaan Pablo Delgado was voor de tweede maal in Heerlen. In 2015 maakte hij reeds een serie paste-ups met als thema “De Gouden Eeuw”. Zijn miniatuurafbeeldingen zijn als paaseieren verstopt door het centrum van Heerlen. Soms zie je een achteloze voorbijganger in de binnenstad van Heerlen plots halt houden en zich bukken. Op de hurken bestuderen ze ineens aandachtig de plint tussen een muur en de stoep. Op die hoogte zijn de minikunstwerken van Pablo Delgado namelijk te zien.

Het onderwerp ‘migratie’ vormt de rode draad, al ontstond dat thema min of meer per toeval. Van rondtrekkende mensen in Mexico tot zwervende dieren: zijn werken gaan ditmaal overwegend over migratie, al heeft hij daar vooraf niet specifiek voor gekozen. Verwacht echter geen statement over bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek in de wereld; Delgado’s werk is eerder suggestief dan uitgesproken.  “Ik kies meestal voor een surreële scène, in plaats van voor het vertellen van een solide verhaal”, stelt hij. Ruimte laten aan het publiek, zodat de mensen zélf een interpretatie of betekenis kunnen geven aan een werk.

Delgado zag sinds zijn eerste bezoek in 2015 dat er steeds meer murals bij zijn gekomen in de stad. Hij veronderstelt dat de mensen hier deze kunst meer en meer als een deel van hun erfgoed zien.


London-based Mexican Pablo Delgado was in Heerlen for the second time. In2015, he already made a series of paste-ups on the theme “The Golden Age“. His miniature images are hidden through the centre of Heerlen like Easter eggs. Sometimes, you will see a careless passer-by in downtown Heerlen suddenly stop and stoop. Crouching down, they suddenly study intently the plinth between a wall and the pavement. It is, in fact, at that height that Pablo Delgado’s mini-artworks can be seen.

The subject ‘migration’ is the common thread, although that theme arose more or less by accident. From wandering people in Mexico to wandering animals: his works this time are predominantly about migration, although he did not specifically choose this beforehand. However, don’t expect a statement on, say, the world’s refugee problem; Delgado’s work is suggestive rather than outspoken. “I usually opt for a surreal scene, rather than telling a solid story,” he states. Leaving space for the audience, so that people can make their own interpretation or meaning of a work.

Delgado noticed since his first visit in 2015 that more and more murals have been added in the city. He supposes that people here increasingly see this art as part of their heritage.