Swinging birds – Collin van der Sluijs

Name Artwork: Swinging birds
Artist: Collin van der Sluijs
Location: Plaarstraat 14, Heerlen
Year: 2013

De in Maastricht woonachtige  Nederlander Collin Van der Sluijs is een rastalent. Van der Sluijs groeide op tussen de graffiti, zijn kindertijd is bepaald door de grafische impulsen van de straat waar hij als 11-jarige al deel uit maakte van de street art scene. Opgeleid als grafisch vormgever, schilder en illustrator maakte hij kennis met traditionele verftechnieken en verschillende dragers en sindsdien is zijn interesse in de kunst gegroeid. Zijn grafische stijl vertoont nog steeds de trekken van de straat, maar tegelijk is het verhalend en figuratief.

Collin’s werk is zeer herkenbaar door de fantasierijke afbeeldingen van alledaagse situaties die onze persoonlijke geneugten en worstelingen, alsook de maatschappij in het algemeen, ter discussie stellen.

Samen met Super A realiseerde hij ook het kunstwerk ‘Koolpiet’.


Maastricht-based Dutchman Collin Van der Sluijs is a breed of talent. Van der Sluijs grew up among graffiti, his childhood defined by the graphic impulses of the street where he was already part of the street art scene as an 11-year-old. Trained as a graphic designer, painter and illustrator, he was introduced to traditional paint techniques and different mediums and his interest in art has grown ever since. His graphic style still shows the traits of the street, but at the same time it is narrative and figurative.

Collin’s work is highly recognisable for its imaginative depictions of everyday situations that question our personal pleasures and struggles, as well as society in general.

Together with Super A, he also realised the artwork ‘Koolpiet’.