Zonder titel – Ox Alien

Name Artwork:  Zonder titel
Artist: Ox Alien
Location: Basisschool De Griffel, Heldenvierlaan Meezenbroek, Heerlen.
Year: 2017

Ox-Alien begon in de late jaren tachtig in Rotterdam met het schrijven van zijn naam op alles wat zich daar voor leende, vooral plekken langs het spoor en daken waren populair. Hij stapte over naar het maken van figuren rond het jaar 2000. Het in Rotterdam overal opduikende roze monster, een roze vliegende hoofd met één oog als een “O” en één oog als een “X”, werd zijn handelsmerk. Mensen op straat gaven dit wezentje de naam Ox-Alien, zo is de naam van Ox Alien geboren.

Hij sloot zich aan bij het Lastplak collectief, een groep van 11 kunstenaars met verschillende achtergronden en uiteenlopende vaardigheden. Vanuit de thuisbasis Rotterdam werkt dit collectief over de hele wereld. Zo zijn er Ox Aliens in New York, Mexico-City, Nicaragua, Thailand en Maleisië achtergelaten.

Aangezien het werk van de kunstenaar voor zowel volwassenen als ook voor kinderen zeer aansprekend is, werd contact gezocht met basisschool De Griffel aan de Heldevierlaan in Heerlen, een school voor speciaal basisonderwijs. Deze stelde een muur ter beschikking, met instemming van scholenkoepel Innovo.
De kunstenaar Ox Alien heeft over het kunstwerk de kinderen van de basisschool tekst en uitleg gegeven.

Website Ox Alien


Ox-Alien started writing his name on anything that lent itself to it in the late 1980s in Rotterdam, places along the railway tracks and rooftops being particularly popular. He switched to making figures around the year 2000. The pink monster popping up everywhere in Rotterdam, a pink flying head with one eye like an “O” and one eye like an “X”, became his trademark. People on the street named this creature Ox-Alien, thus the name of Ox Alien was born.

He joined the Lastplak collective, a group of 11 artists with different backgrounds and diverse skills. From its home base in Rotterdam, this collective works all over the world. This has left Ox Aliens in New York, Mexico City, Nicaragua, Thailand and Malaysia.

As the artist’s work is very appealing to both adults and children, contact was made with primary school De Griffel on Heldevierlaan in Heerlen, a school for special primary education. The latter made a wall available, with the agreement of school umbrella organisation Innovo.

The artist Ox Alien explained the artwork to the primary school children.