Tulpenmanie – Gaia

Name Artwork: Tulpenmanie
Artist: Gaia
Location: Oude Kerkstraat, Schandelen, Heerlen.
Year: 2017

Deze muurschildering van de Amerikaanse street art-kunstenaar Gaia pronkt op de hoek van de Vijgenweg/Oude Kerkstraat op een zijgevel van een flat van woningstichting Weller.

De onthulling van deze mural in Heerlen vond plaats in het bijzijn van de kunstenaar, wijkbewoners, de buurtorganisatie GMS en andere geïnteresseerden. De internationaal werkende kunstenaar Gaia heeft zich voor dit werk in Schandelen in de Nederlandse geschiedenis verdiept.

De mural toont Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje die streed tegen de Spanjaarden voor de zelfstandigheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In de bloeitijd van de 17e eeuw maakte de Republiek kennis met een overvloed aan exotische groenten en fruit (zelfs de“oer-Hollandse”aardappel komt uit Peru) én met bloemen zoals de tulp. De meest ‘Hollandse’ bloem aller tijden komt oorspronkelijk uit Turkije. De mural toont een aantal van deze zeventiende-eeuwse ontdekkingen.

Website Gaia


This mural by US street art artist Gaia flaunts on the corner of Vijgenweg/Oude Kerkstraat on a side wall of a Weller housing foundation apartment.

The unveiling of this mural in Heerlen took place in the presence of the artist, local residents, the neighbourhood organisation GMS and other interested parties. The internationally working artist Gaia delved into Dutch history for this work in Schandelen.

The mural depicts Frederick Henry, son of William of Orange who fought against the Spanish for the independence of the Republic of the Seven United Netherlands (1588-1795). In the heyday of the 17th century, the Republic was introduced to an abundance of exotic fruit and vegetables (even the “primal Dutch” potato came from Peru) and flowers such as the tulip. The most ‘Dutch’ flower of all time originally came from Turkey. The mural shows some of these seventeenth-century discoveries.