Cement Eclipses – Isaac Cordal

Name Artwork:  Cement Eclipses
Artist: Isaac Cordal
Location: Diverse locaties, centrum Heerlen
Year: 2016

Isaac Cordal komt uit Spanje, maar woont in Brussel. Zijn kleine miniatuurtjes hebben een enorm verrassingseffect en aantrekkingskracht. Zijn “cementen (zons)verduisteringen” zijn een kritische reflectie op het menselijke gedrag als sociale massa: de mens als kuddedier.

Ze zoomen in op de routine van de hedendaagse mens en staan op de gekste plekken. Het is de bedoeling dat de beeldjes, geboetseerd uit klei en daarna gegoten in kunststof en beschilderd, de voorbijganger pakken en laten nadenken over de menselijke komedie.

Cordal heeft een voorliefde voor de “kleine mens” en situaties die hun hopeloze wezen benadrukken, zoals wachten op de bus, een onverwachte dood, zitten op kantoor, telefoneren op het balkon etc.

Website Isaac Cordal


Isaac Cordal is from Spain but lives in Brussels. His small miniatures have a huge surprise effect and appeal. His “cement (solar) eclipses” are a critical reflection on human behaviour as a social mass: man as a herd animal.
They zoom in on the routine of contemporary man and stand in the craziest places. The sculptures, sculpted from clay and then cast in plastic and painted, are meant to grab the passer-by and make them reflect on human comedy.
Cordal has a fondness for the “little person” and situations that highlight their hopelessness, such as waiting for the bus, an unexpected death, sitting in the office, talking on the phone on the balcony, etc.