Mijnroute – Jaune

Name Artwork: Mijnroute
Artist: Jaune
Location: Diverse locaties binnenstad
Year: 2021

Jaune, in het normale leven Jonathan Pauwels, is afkomstig uit Brussel, en heeft een herkenbare stijl ontwikkeld door zijn ‘vuilnismannetjes’, kleine grappige voorstellingen met stencil, een sjabloontechniek. Ontstaan als gedachtevorm tijdens zijn werk als vuilnisman vanuit het idee dat – net als vele andere dingen die we voor lief nemen – ook de vuilnismannetjes een essentieel maar vaak onzichtbaar stukje van onze maatschappij zijn. Zijn werk bestaat uit een ingewikkeld systeem van stencils, die herbruikbaar zijn en op meerdere manieren te combineren.

Voor de Mijnroute op diverse locaties in de binnenstad van Heerlen heeft Jaune in het Mijnmuseum een verzameling foto’s gemaakt van een persoon in mijnwerkerskleding al dan niet voorzien van mijnattributen. Deze foto’s dienden als basis voor maken van mallen van plasticfolie waar de diverse contouren en verflagen met een laser uitgesneden werden. De kunstenaar is vervolgens aan de slag gegaan om een hele serie mallen voor de mijnwerkersafbeeldingen en van de werkomgeving zoals mijnschachten, mijnkarretjes en zelfs een locomotief te maken. De verschillende verflagen worden door middel van spraycans aangebracht.


Jaune, in normal life Jonathan Pauwels, is from Brussels, and has developed a recognizable style through his “garbage men,” small funny representations with stencil, a stencil technique. Originated as a thought form during his work as a garbage collector from the idea that – like many other things we take for granted – garbage men are also an essential but often invisible piece of our society. His work consists of an intricate system of stencils, which are reusable and can be combined in multiple ways.

For the Mine Route at various locations in downtown Heerlen, Jaune created a collection of photographs at the Mine Museum of a person in miner’s clothing with or without mining attributes. These photographs served as the basis for making molds of plastic film from which the various contours and layers of paint were cut out with a laser. The artist then set to work to create a whole series of molds for the miner images and of the working environment such as mine shafts, mine carts and even a locomotive. The different layers of paint are applied by spray scans.