Zonder Titel – Clet Abraham

Name Artwork:  Zonder Titel
Artist: Clet Abraham
Location: In depot
Year: 2017

Clet Abraham is een in Florence woonachtige Fransman, die sinds 1990 actief is in de straatkunst. Zijn bekendheid heeft hij verworven met kunst op verkeersborden. Clet wil via verkeersborden de discussie aangaan met de voorbijganger, met als centraal thema ‘autoriteit’.  Clet manipuleert verkeersborden met behulp van stickers, waardoor taferelen ontstaan die dit thema aan de kaak stellen.

Clet werkte voorheen vooral in Italië; de laatste jaren is hij op steeds meer plekken in Europa actief, zoals in Parijs, Brussel en Amsterdam. Behalve in de hoofdstad, was hij in Nederland ook werkzaam in onder meer Rotterdam, Eindhoven en nu in Heerlen. In Heerlen was het op voorhand niet de bedoeling dat Clet verkeersborden zou aanpakken.

Echter onder de dekmantel van de autonome kunstenaar liet Clet zich niet beteugelen. De borden werden in het straatbeeld tot kunst verheven. De Stichting heeft vervolgens alles in het werk gesteld de borden zoveel mogelijk te behouden. Een achttal borden zijn uiteindelijk via de gemeente Heerlen in eigendom van de Stichting over gegaan. Ze zijn in depot en alleen hier te bewonderen.  

Website Clet Abraham


Clet Abraham is a Florence-based Frenchman who has been active in street art since 1990. He achieved his fame with art on road signs. Clet aims to use road signs to engage in discussion with the passer-by, with the central theme of ‘authority’. Clet manipulates traffic signs using stickers, creating scenes that denounce this theme.

Clet previously worked mostly in Italy; in recent years, he has been active in an increasing number of places in Europe, including Paris, Brussels and Amsterdam. Apart from the capital, in the Netherlands he also worked in Rotterdam, Eindhoven and now Heerlen, among other places. In Heerlen, traffic signs were not intended to be elevated to art beforehand.

However, under the cover of autonomous artist, Clet did not allow himself to be restrained and the signs became art. The Foundation then made every effort to preserve the signs as much as possible. Some eight signs eventually passed into the ownership of the Foundation via the municipality of Heerlen. They are in storage and can only be admired here.