Here Now – Stohead

Name Artwork: Here Now
Artist: Stohead
Location: Nobelstraat 16, Heerlen
Year: 2014

Stohead is het alter ego van de Duitse Christoph Haessler, geboren in 1973 en woonachtig en werkzaam in Berlijn. Zijn passie ontvlamde door een kleine tag die hij in zijn geboortestad ontdekte, en dat leidde tot het zich bekwamen in belettering en kalligrafie door het maken van graffiti. Vandaag is zijn kunst   te zien op muurschilderingen, muren van galeries, showrooms van collectors en musea wereldwijd.Voor Stohead is het overbruggen van de kloof tussen urbane kalligrafie en hedendaagse abstractie een geliefd onderwerp. “Mijn motivatie is om de uitdaging aan te gaan en het overwinnen van mezelf”.

Het kunstwerk ‘Here Now’ valt onder de noemer ‘kalligrafische choreografieën’, een mooie benaming voor het dansende ritme van de aangebrachte gekalligrafeerde letters.

Website Stohead


Stohead is the alter ego of German Christoph Haessler, born in 1973 and living and working in Berlin. His passion was ignited by a little tag he discovered in his hometown, which led to him becoming proficient in lettering and calligraphy by creating graffiti. Today, his art can be seen on murals, gallery walls, collector showrooms and museums worldwide.For Stohead, bridging the gap between urbane calligraphy and contemporary abstraction is a favourite subject. “My motivation is to rise to the challenge and overcome myself”.

The artwork ‘Here Now’ falls under the heading of ‘calligraphic choreography’, a fancy name for the dancing rhythm of the applied calligraphic letters.