Creed – INTI

Name Artwork: Creed
Artist: INTI
Location: Spoorsingel, Heerlen
Year: 2014

INTI is in street art de belangrijkste exponent voor zijn land Chili en werkt over de gehele wereld. Zijn stijl, kleurgebruik en vormentaal is nauw verbonden met de oude culturen van zijn continent Zuid-Amerika. Pre-Columbiaanse kunst, carnaval, Boliviaanse folklore, religie, het zit allemaal vast verweven in zijn werk. Net als in Heerlen werkt INTI bijna altijd XXL.

De madonna-achtige figuur, met patronengordel, militaire camouflagekleding, boek (Bijbel of Koran?), vredestak en Heilig Hart leidde bijna tot een volksprotest toen een raadslid er een “moslima met bomgordel” in zag. Terwijl dit beeld uitdaagt na te denken over godsdienst en wat in naam daarvan gebeurt in de wereld om ons heen.

Het kunstwerk is beeldbepalend aan de Spoorsingelzijde en bevindt zich aan een zijwand van het grootste street art kunstwerk van Europa, namelijk Aurora, dat later ontstond, in 2021.


INTI is the main exponent in street art for his country Chile and works all over the world. His style, use of colour and language of forms is closely linked to the ancient cultures of his continent South America. Pre-Columbian art, carnival, Bolivian folklore, religion, it is all firmly woven into his work. As in Heerlen, INTI almost always works XXL.

The Madonna-like figure, with patron belt, military camouflage clothing, book (Bible or Koran?), peace branch and Sacred Heart almost led to a popular protest when a councillor saw a “Muslim woman with bomb belt” in it. While this sculpture challenges us to think about religion and what happens in its name in the world around us.
The artwork is iconic on the Spoorsingel side and is located on a side wall of Europe’s largest street art piece, Aurora, which came into being later, in 2021.