Get Out – Dazetwo

Name Artwork: Get Out
Artist: Dazetwo
Location: 
Year: 2022

Dazetwo is een lokale kunstenaar uit Heerlen, die als mijnwerkerskleinzoon parallellen ziet tussen de ontwikkeling van de stad Heerlen en zijn persoonlijke leven. Zijn pad als kunstenaar was -net als het pad van de stad na het sluiten van de mijnen- een weg van zoeken naar een duurzaam toekomstperspectief.

In een moeilijke periode van zijn leven vormde graffiti een juiste uitlaatklep die zijn talent via paste-ups en beeldjes tot murals in binnen- en buitenland bracht.
Dazetwo (Wesley van Heugten) is een jonge lokale kunstenaar uit Heerlen. De raaf is zijn handelsmerk en komt in vrijwel al zijn werk terug, zo ook in een inmiddels verdwenen werk aan de Tweede Promenade in de ‘stadstuin’.

Met de mural aan de Klompstraat dichtbij de spoorbrug aan de Groene Boord heeft hij voor het eerst een groter werk gemaakt. Het heet “Get Out” en verbeeldt de gekte van de maatschappij waarin we leven. Iedereen probeert er op de ene of de andere manier uit te ontsnappen, maar in werkelijkheid kunnen we ons er niet meer van losmaken. Alleen de vervagende vogel aan de bovenkant lijkt zich eraan te kunnen onttrekken, maar kan dat waarschijnlijk alleen in ziel, zijn lichaam achterlatend.

Website Dazetwo


Dazetwo is a local artist from Heerlen, who, as a miner’s grandson, sees parallels between the development of the city of Heerlen and his personal life. His path as an artist -just like the city’s path after the mines closed- was a path of searching for a sustainable future perspective.

In a difficult period of his life, graffiti provided the right outlet that brought his talent through paste-ups and figurines to murals at home and abroad.
Dazetwo (Wesley van Heugten) is a young local artist from Heerlen. The raven is his trademark and features in almost all his work, like the one on Tweede Promenade.

With the mural on Klompstraat near the railway bridge on the Groene Boord, he has for the first time created a larger work made. It is called “Get Out” and depicts the craziness of the society we live. Everyone tries to escape from it in one way or another, but in reality, we are unable to detach ourselves from it. Only the fading bird at the top seems to be able to escape it, but can probably do so only in soul, leaving his body behind.