Zonder Titel – Dazetwo

Name Artwork: Zonder Titel
Artist: Dazetwo
Location: Stadstuin Tweede Promenade, Heerlen
Year: 2019

Dazetwo is een lokale kunstenaar uit Heerlen, die als mijnwerkerskleinzoon parallellen ziet tussen de ontwikkeling van de stad Heerlen en zijn persoonlijke leven. Zijn pad als kunstenaar was -net als het pad van de stad na het sluiten van de mijnen- een weg van zoeken naar een duurzaam toekomstperspectief.

In een moeilijke periode van zijn leven vormde graffiti een juiste uitlaatklep die zijn talent via paste-ups en beeldjes tot murals in binnen- en buitenland bracht.

Dazetwo’s stijl is te herkennen aan zijn raventhema; de zwarte vogels zijn een dankbare drager van zijn visie op de samenleving. Deze zijn op meerdere plaatsen in Heerlen terug te vinden, zoals op een mural in de Klompstraat.

Het gebouw is inmiddels gesloopt.

Website Dazetwo


Dazetwo is a local artist from Heerlen, who, as a miner’s grandson, sees parallels between the development of the city of Heerlen and his personal life. His path as an artist -just like the city’s path after the mines closed- was a path of searching for a sustainable future perspective.

In a difficult period of his life, graffiti provided the right outlet that brought his talent through paste-ups and figurines to murals at home and abroad.

Dazetwo’s style can be recognised by his raven theme; the black birds are a grateful carrier of his vision of society. These can be found in several places in Heerlen, such as on a mural in Klompstraat.

The building has since been demolished.