Tropicos – Finok

Name Artwork: Tropicos
Artist: Finok
Location: Groene Boord (spoorbrug), Heerlen
Year: 2014

Finok komt evenals Os Gemeos en Nunca uit São Paulo, Brazilië. Zijn werk ademt heel duidelijk de Zuid-Amerikaanse cultuur: de naïeve stijl, de groene en rode kleur, de op totems geïnspireerde kunstwerken met gezichten en symbolen uit de Braziliaanse cultuur. Door zijn stijl  en kleurgebruik is zijn werk heel herkenbaar. Belangrijke elementen zijn de populaire Braziliaanse vliegers en ballonnen, vandaar de ballonachtige figuren en hoofden. Heel opvallend is dat Finok er in slaagt op onderdelen bijna glasachtige effecten op de muur te bereiken.

In Heerlen gebruikt hij ook goudkleur, levendige patronen en inlandse indiaan-achtige motieven. De twee delen aan beide zijden van de spoorbrug zijn mooi in balans.


Finok, like Os Gemeos and Nunca, is from São Paulo, Brazil. His work very clearly exudes South American culture: the naive style, the green and red colours, the totem-inspired artworks with faces and symbols from Brazilian culture. Through his style and use of colour, his work is very recognisable. Important elements are the popular Brazilian kites and balloons, hence the balloon-like figures and heads. Very strikingly, Finok manages to achieve almost glass-like effects on the wall in parts.

In Heerlen, he also uses gold colour, vivid patterns and native Indian-like motifs. The two sections on either side of the railway bridge are nicely balanced.