Zonder Titel – ZEDZ

Name Artwork: Zonder titel
Artist: Zedz
Location: Kempkensweg 3D, Heerlen
Year: 2016

Geboren in Leiden is Zedz van oorsprong een Nederlands graffitischrijver en beeldend kunstenaar, die nu in Milaan woont en werkt. In 1992 verhuisde ZEDZ van Leiden naar Amsterdam om aan de Gerrit Rietveld Academie te studeren, een studie die hij in 1998 afmaakte. Hij staat bekend om zijn vernieuwende graffitistijlen, waarmee hij midden jaren ’90 internationale faam verkreeg.

Later creëerde hij een eigen visuele identiteit met geometrie en abstracte typografie als belangrijke kenmerken, die sterk geïnspireerd zijn door De STIJL met kunstenaars als Mondriaan en Rietveld, en door het Russisch constructivisme. Vanaf de jaren 2010 reist ZEDZ de hele wereld over om muurschilderingen te realiseren in zijn herkenbare, unieke stijl.

Zijn kunst kenmerkt verschillende disciplines: schilderen, graffiti, computer graphics, het creëren van 3-dimensionale simulaties en monumentale 3D-objecten. Het werk kan in omvang en uitstraling verschillen: van tekeningen tot miniaturen en schaalmodellen tot aan monumentale schilderingen en objecten, tot het doen van art direction voor grootschalige projecten.


Born in Leiden, Zedz is originally a Dutch graffiti writer and visual artist, who now lives and works in Milan. In 1992, ZEDZ moved from Leiden to Amsterdam to study at the Gerrit Rietveld Academy, a study he completed in 1998. He is known for his innovative graffiti styles, with which he gained international fame in the mid-1990s.

Later, he created his own visual identity with geometry and abstract typography as key features, strongly inspired by The STYLE with artists such as Mondrian and Rietveld, and by Russian constructivism. Starting in the 2010s, ZEDZ travels around the world to create murals in his recognizable, unique style.

Zedz art features several disciplines: painting, graffiti, computer graphics, creating 3-dimensional simulations and monumental 3D objects. Work can vary in scope and appearance: from drawings to miniatures and scale models to monumental paintings and objects, to doing art direction for large-scale projects.

.