Gedachten in beweging – Christian Riffel

Name Artwork: Gedachten in beweging
Artist: Christian Riffel
Location: Spoorsingel 12, Heerlen
Year: 2016

De Argentijn Christian Riffel wordt beïnvloed door filosofie, literatuur en poëzie. Met zijn geometrische stijl probeert hij vanuit gedachtenlijnen en de verschillende posities van de kijker, perspectieven en waarnemingen te bieden en dialoog uit te lokken.

 In Heerlen werd hij geïnspireerd door de Russische schrijver Dostojevski die objectief, realistisch, onderzoekend en vanuit echte gebeurtenissen schreef. Riffel “schrijft” in Heerlen over het onfortuinlijke verhaal van de stad na de mijnsluiting, de leegstand en de vergrijzing.

Riffel gelooft dat transitie positief is voor wie er in gelooft en niet bang voor verandering is. “Gedachten in Beweging” is dan een goeie start naar het positieve en constructieve.

Website Christian Riffel


Argentinian Christian Riffel is influenced by philosophy, literature and poetry. With his geometric style, he tries to offer perspectives and observations and provoke dialogue from lines of thought and the different positions of the viewer.

In Heerlen, he was inspired by the Russian writer Dostoevsky who wrote objectively, realistically, investigatively and from real events. In Heerlen, Riffel “writes” about the town’s unfortunate story following the mine closure, vacancy and aging.

Riffel believes that transition is positive for those who believe in it and are not afraid of change. “Thoughts in Motion” is then a good start to the positive and constructive.