Zonder Titel – Spenser Little

Name Artwork: Zonder Titel
Artist: Spenser Little
Location: Diverse locaties, centrum Heerlen
Year: 2019

Kunstenaar en Amerikaan Spenser Little (San Diego) groeide op in het midden van de broeiende skate-cultuur. Als gesponsorde professioneel skater toerde hij de wereld rond. Een ongelukkige val maakte daar een eind aan. Het was in die periode dat hij voor het eerst begon met wat hij ‘buigen’ noemt. Spenser maakt tegenwoordig grote en kleine kunstwerken van staaldraad, zorgvuldig gebogen met een tang. Vaak op locatie, reizend en rondkijkend. Hij is een bijzonder geduldige man, die het ook nog eens gewend is dat zijn werken vrijwel altijd door iemand worden meegenomen na verloop van tijd. Spenser maakt portretten, maar buigt ook scherp sociaal commentaar, en plaatst het overal.

Het werk wordt met veel geduld en aandacht ter plekke vervaardigd. In- en rond Heerlen creëerde hij in het kader van ‘Different Shapes’ meer dan 70 werkjes, waarvan het grootste deel inmiddels weer verdwenen is. Het grootste werk, echter, is bewaard: een grote installatie van meerdere lagen, die tijdens de week van Cultura Nova in 2019 geëxposeerd is in het pand van VCB-Vastgoed. Het is een prachtige lichtinstallatie.

Samen met Jaune en DAZE2 trok Spenser ook door de rest van Heerlen – en omliggende wijken – om daar werkjes achter te laten. Hij had veel gesprekken met bewoners en was bijzonder positief over wat Heerlen weet neer te zetten.


Artist and American Spenser Little (San Diego) grew up in the middle of the broiling skate culture. As a sponsored professional skater, he toured the world. An unfortunate fall put an end to that. It was during this period that he first started doing what he calls ‘bending’. Today, Spenser creates large and small works of art from steel wire, carefully bent with pliers. Often on location, travelling and looking around. He is a particularly patient man, who is also used to his works almost always being taken by someone over time. Spenser makes portraits, but also bends sharp social commentary, placing it everywhere.

The work is produced with great patience and attention on the spot. In and around Heerlen, he created more than 70 small works as part of ‘Different Shapes’, most of which have since disappeared. The largest work, however, has been preserved: a large multi-layered installation, which was exhibited during the week of Cultura Nova in 2019 in the premises of VCB-Vastgoed. It is a beautiful light installation.

Together with Jaune and DAZE2, Spenser also travelled through the rest of Heerlen – and surrounding neighbourhoods – leaving little works there. He had many conversations with residents and was extremely positive about what Heerlen manages to put down.