Ne knien – Dzia

Name Artwork: Ne knien
Artist: Dzia
Location: Pancratiusstraat 44, Heerlen
Year: 2015

Dzia is een Belgische kunstenaar uit de regio Antwerpen die klassiek geschoold is met een master in schone kunsten aan de Koninklijke Academie in Antwerpen. Hij beeldt voornamelijk (wilde) dieren af – vossen en vogels lijken terugkerende favorieten te zijn- in gedurfde, geometrische lijnen. Zijn unieke stijl creëert een mozaïek van kleuren die de contouren van de vorm van het dier volgen.

In zijn meer recente werk is Dzia begonnen met het toevoegen van tonale schaduwen binnen elk gedefinieerd gebied, waardoor de dieren letterlijk volume krijgen. Door de dieren in een stedelijke omgeving te plaatsen wordt het contrast tussen stad en natuur, maar ook de altijd aanwezige relatie, sterker.
In Heerlen realiseerde hij ook ‘Waiting for an egg’ en ‘Catch the butterfly’. Het gebouw waar Ne Knien was aangebracht is inmiddels gesloopt.

De creaties van Dzia variëren van schilderijen tot beeldhouwkunst en werken in de openbare ruimte.

Hij is ook de maker van copyzine KRANK.

Website Dzia


Dzia is a Belgian artist from the Antwerp region who is classically trained with a master’s degree in fine arts from the Royal Academy of Antwerp. He mainly depicts (wild) animals -foxes and birds seem to be recurring favorites -in bold, geometric lines. His unique style creates a mosaic of colors that follow the contours of the animal’s form.

In his more recent work, Dzia has begun adding tonal shadows within each defined area, literally adding volume to the animals. Placing the animals in an urban setting reinforces the contrast between city and nature, as well as the ever-present relationship.
In Heerlen, he also realized “Waiting for an egg” and “Catch the butterfly. The building where Ne Knien was located has since been demolished.

Dzia’s creations range from paintings to sculpture to works in public spaces.

He is also the creator of copyzine KRANK.

.