Doe iets – Serge Verheugen

Name Artwork:  Doe iets
Artist: Serge Verheugen
Location: Viaduct Euregioweg / Staringstraat, Heerlen 
Year: 2016

Amsterdammer Serge Verheugen haalt zijn inspiratie uit de geldende moraal en alom gehanteerde regels. Het werk van Serge Verheugen kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan stijlen, vormen, materialen en formaten. Monumentale gestileerde houten beelden bestaan naast kleine realistische schilderijen. Reliëfs en tekeningen. Collages en aluminium sculpturen. Indringende portretten en sociale projecten. Niet zelden in de openbare ruimte en vaak met medewerking van publiek of scholieren. 

Verheugen geniet van zijn vrijheid als kunstenaar en permitteert zich alles wat nodig is om ‘het werk te laten werken’.

De kunstenaar combineert sterke concepten met vakkundige uitvoering. Materialen en gereedschappen brengen arbeidsvreugde en die arbeidsvreugde brengt schoonheid. Soms mooie, soms pijnlijke, confronterende of zelf lelijke schoonheid.

Maar altijd aansprekende schoonheid.

Website Serge Verheugen


Amsterdam-based Serge Verheugen draws inspiration from prevailing morals and ubiquitous rules. Serge Verheugen’s work is characterised by a wide variety of styles, shapes, materials and formats. Monumental stylised wooden sculptures coexist with small realistic paintings. Reliefs and drawings. Collages and aluminium sculptures. Penetrating portraits and social projects. Not infrequently in public spaces and often with the cooperation of the public or schoolchildren.

Verheugen enjoys his freedom as an artist and allows himself whatever is necessary to ‘make the work work work’.

The artist combines strong concepts with skilful execution. Materials and tools bring job satisfaction and that job satisfaction brings beauty. Sometimes beautiful, sometimes painful, confrontational or even ugly beauty.
But always appealing beauty.