Chasing the dragon – Arno Coenen en Iris Roskam

Name Artwork: Chasing the Dragon
Artist: Arno Coenen en Iris Roskamp
Location: Kempkensweg, Heerlen
Year: Niet uitgevoerd

Arno Coenen heeft een reputatie opgebouwd met monumentale kunstwerken in de openbare ruimte, waarin hij oude ambachten, zoals glasmozaïek, mengt met hedendaagse computer graphics. Iris Roskam werkte jaren samen met Arno Coenen als kunstenaarsduo dat onder andere meewerkte aan het plafond in de iconische Markthal in Rotterdam van MVRDV Architects.

Voor Heerlen ontwikkelden ze een plan voor de Kempkensstraat om daar een markant kunstwerk te realiseren dat zowel recht deed aan de mijngeschiedenis van Heerlen, alsook verwees naar de geschiedenis van drugs en prostitutie en alles wat de subcultuur van het nachtleven inhoudt. Chasing the Dragon is straattaal voor heroïnegebruik, maar staat in dit plan ook voor de magische en positieve kracht van de draak, zoals die in andere culturen meer voorop staat, en zo een link vormt naar een positieve toekomst voor dit deel van Heerlen.

Dit moest het worden: De kop van de draak, het beginpunt, steekt uit de grond aan de stationszijde van de buurt, middenin wat nu een rotonde is. Het lijf en de staart komen op meerdere plekken door de buurt aan het oppervlak (de verschillende ‘fases’) en worden verbonden door middel van een langwerpig park, licht golvend, als het lijf van de draak zelf. (zie de artist impressions)

Website Arno Coenen

Website Iris Roskam


Arno Coenen has built a reputation for monumental artworks in public spaces, mixing old crafts, such as glass mosaic, with contemporary computer graphics. Iris Roskam worked for years with Arno Coenen as an artist duo collaborating on, among other things, the ceiling in MVRDV Architects’ iconic Market Hall in Rotterdam.

For Heerlen, they developed a plan for Kempkensstraat to create a striking artwork there that both did justice to Heerlen’s mining history and referred to the history of drugs and prostitution and all things nightlife subculture. Chasing the Dragon is street slang for heroin use, but in this plan it also stands for the magical and positive power of the dragon, as more prominent in other cultures, and a link to a positive future for this part of Heerlen.

This was to be it: The head of the dragon, the starting point, sticks out of the ground on the station side of the neighbourhood, in the middle of what is now a roundabout. The body and tail surface at several places through the neighbourhood (the different ‘phases’) and are connected by an elongated park, slightly undulating, like the body of the dragon itself.