Abbyss – 1010

Name Artwork: Abbyss
Artist: 1010
Location: Kempkensweg 3, Heerlen
Year: 2015

1010 is een in Hamburg gevestigde kunstenaar. Internationaal is hij vooral bekend om zijn raadselachtige, portaalachtige street art illusies op de muren. Zijn techniek creëert een bepaalde diepte op een gewone muur door het schilderen van concentrische lagen van kleur.

In dit geval komt de mural overeen met de kaart van de Democratische Republiek Congo. Abbys staat voor bodemloze put, onpeilbare diepte van verdriet, wanhoop en schaamte. Kortom de hel.

1010 Verwijst hier naar de totale uitbuiting en uitputting van de Congo, rijk aan grondstoffen en diamant, waarvan de Congolees als laatste profiteert en waarvan niemand precies weet waar de winst naar toe vloeit.


1010 is a Hamburg-based artist. Internationally, he is best known for his enigmatic, portal-like street art illusions on walls. His technique creates a certain depth on an ordinary wall by painting concentric layers of colour.

In this case, the mural corresponds to the map of the Democratic Republic of Congo. Abbys represents bottomless pit, unfathomable depths of sorrow, despair and shame. In short, hell.

1010 Refers here to the total exploitation and depletion of the Congo, rich in raw materials and diamonds, from which the Congolese are the last to benefit and no one knows exactly where the profits flow.