A Miracle Elixir – Case

Name Artwork: A Miracle Elixir
Artist: Case
Location: Kruisstraat 51, Heerlen
Year: 2014

Case is de alias van Andreas von Chrzanowski, een kunstenaar uit de Duitse graffiti scene, die geboren en getogen is in Oost-Duitsland. Reeds in 1995, begon hij te schilderen met spuitbussen, en hij gebruikt dit medium om fotorealistische beelden van het menselijk lichaam vorm te geven en portretten te maken.

Case is een van de vier leden van de Maclaim Crew, opgericht in het jaar 2000. De Maclaim Crew wordt gezien als de pioniers van fotorealistische werken met spuitbussen in Duitsland. Daarmee hebben ze wereldwijd een trend gezet.


Case is the alias of Andreas von Chrzanowski, an artist from the German graffiti scene, who was born and raised in East Germany. As early as 1995, he started painting with spray cans, and he uses this medium to shape photorealistic images of the human body and create portraits.

Case is one of the four members of the Maclaim Crew, founded in the year 2000. The Maclaim Crew is considered the pioneers of photorealistic works with spray cans in Germany. In doing so, they have set a trend worldwide.